Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Rebel Sport het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden sporters, ouders van sporters, docenten en het management met een klacht, suggestie of een vraag. Hij of zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij het management om preventieve maatregelen te nemen.

Bij Rebel Sport is als vertrouwenscontactpersoon aangesteld; Fons Krijnen

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt hij je bij het doen van je verhaal.

De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, pesten, agressie, discrimineren, enzovoort.

Van elke serieuze melding zal de VCP het management op de hoogte brengen.

Daarnaast kan hij u informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen.

Of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.

Meer info: Vertrouwenspunt Sport – Officiële site van Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF

De VCP  Fons Krijnen stelt zich graag even aan u voor:

Fons Krijnen

Mijn naam is Fons Krijnen en ik ben een gepensioneerd sportinstructeur van de koninklijke Landmacht. Daar gaf ik leiding aan een sportgroep van 20 instructeurs en wij waren verantwoordelijk voor de fysieke en mentale fitheid van de militairen op de kazerne.

Deze ervaring neem ik dan ook mee in mijn rol als vertrouwenscontactpersoon.

Momenteel begeleid ik docenten op de sportschool en ben ik invalinstructeur bij de spinninglessen. Ook mijn dochter Inge geeft spinninglessen.

Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 0640857851.