Judotraining o.l.v. sensei Susumu Takahashi 7e dan JUDO.