Kinderfysiotherapie STTC

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie de Master Kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar op het gebied van bewegend functioneren. Kinderfysiotherapie binnen STTC staat voor spelenderwijs werken aan het bewegend functioneren van uw kind waarbij de hulpvraag van u en uw kind centraal staan.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De hulpvraag van u en uw kind zijn uitgangspunt van de kinderfysiotherapeutische behandeling. Voorbeelden van hulpvragen waarvoor je bij de kinderfysiotherapeut terecht kunt zijn:

Baby’s

 • Voorkeurshouding
 • Plagiocephalometrie meting (PCM)
 • Asymmetrisch bewegen
 • Vertraagde fijn- en/of grof motorische ontwikkeling
 • Lage spierspanning;
 • Overstrekken.

Peuters, kleuters en schoolgaande kinderen

 • Vertraagde fijne motorische ontwikkeling (vb. schrijven, knippen, veterstrikken)
 • Vertraagde grof motorische ontwikkeling (vb. balvaardigheid, evenwicht, rennen)
 • Vaak struiken/vallen
 • Onhandige motoriek
 • Afwijkingen in het looppatroon
 • Afwijkingen in voetenstand of rug
 • Bewegingsangst
 • Orthopedische problemen
 • Neurologische problemen
 • Pijnklachten

Jongeren

 • Houdingsproblematiek
 • Groeipijn
 • Blessures
 • Orthopedische problemen
 • Neurologische problemen

Onderzoek en behandeling
Na aanmelding vind er een korte screening plaats om te kijken of uw kind op de juiste plaats is bij de kinderfysiotherapeut. Vervolgens vindt er een intake plaats waarbij er informatie wordt verzameld over de hulpvraag van het kind. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen kan de kinderfysiotherapeut ook informatie inwinnen bij de leerkracht, huisarts en overige betrokkenen. Daarnaast wordt uw kind onderzocht en vinden er aanvullende testen plaats. In overleg wordt een behandelplan opgesteld gericht op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. De kinderfysiotherapeut is geschoold in pedagogiek en eventuele gedrags-, contact- en/of aandachtsstoornissen zoals (ADHD, ASS).
Binnen STTC streven wij naar het behalen van een zo optimaal mogelijk resultaat. Daarvoor is nauwe samenwerking met de omgeving van uw kind zeer belangrijk. Ouders/verzorgers zullen betrokken worden bij de behandeling, maar daarnaast worden er ook adviezen gegeven aan de leerkracht of andere zorgdisciplines. Alles gebeurt uiteraard na toestemming van ouders/verzorgers.

Behandeling aan huis
Voor kinderen van 0-2 jaar is er ook de mogelijkheid om bij u thuis te behandelen om in een veilige en vertrouwde omgeving samen te werken.

Directe toegankelijkheid en vergoeding
De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of specialist terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut. Wanneer een kind via directe toegankelijkheid bij ons binnen komt vindt er eerst een korte screening plaats om te bepalen of uw kind op de juiste plaat is. Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapieals onderdeel van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn verzekerd vanuit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent worden overige behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen vanuit de aanvullende verzekering is verschillend. Daarnaast is ergeen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Contact
Onze kinderfysiotherapeut i.o. Eline Smit is geregistreerd als fysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitregister Fysiotherapie (CKR) onder nummer 425434. Voor vragen, informatie of voor het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen via: e.smit@fysioholland.nl of vul het contactformulier op onze website in.